הפרסום באתר מתחלק ל- 2

Aשדרוג המודעה באמצעות:

הקפצת המודעה למקום הראשון, הדגשת טקסט המודעה, הדגשת הרקע והדגשת המסגרת

Bקידום המודעה בשטחי פרסום ממוקדים

לפי קטגוריה ומיקום ושטחי פרסום כלליים

 

שדרוג מודעות

01הקפצת מודעההקפצת מודעה - בבחירת שידרוג זה המודעה תוקפץ לראש הרשימה. המודעה תישאר ראשונה כל עוד מודעות אחרות לא הוקפצו אחריכם. במידה ויוקפצו מודעות אחרות לאחר הקפצת המודעה שלכם הם יופיעו מעליכם. ניתן להקפיץ את המודעה ככל שתרצו ומתי שתרצו התשלום הינו הקפצה בודדת.

02הדגשת טקסטהדגשת טקסט - טקסט המודעה יודגש לאורך כל חיי המודעה, התשלום עבור שדרוג זה הינו חד פעמי

03הדגשת הרקעהדגשת הרקע - צבע הרקע של המודעה ישתנה ויבדיל אותה מיתר המודעות לצורך משיכת תשומת לב. התשלום עבור הדגשת הרקע הינו חד פעמי

04הדגשת המסגרתהדגשת המסגרת - המודעה תקבל מיסגרת מעובה ובצבע שונה. התשלום עבור הדגשת הרקע הינו חד פעמי

קידום המודעות

01קידום בשטחי פרסוםקידום המודעה בשטחי פרסום - באתר מופוזרים שטחי פרסום יעודיים וכלליים. שיטחי הפרסום היעודיים הינם ממוקדים לפי קטגוריה ומיקום כלומר מודעה מקודמת המשתייכת לקטגויה מסויימת תופיעה בעדיפות על שאר המודעות הלא משתייכות לאותה הקטגוריה כנ"ל לגבי המיקום שאליה משתייכת המודה

02קידום בשטחי פרסוםסטיקר בונוס - המודעות המקודמות יסומנו עם סטיקר "מקודם" על גבי המודה בתוך רשימת המודעות. הסטיקר נועד לעודד את כמות הצפיות במודעה

לשאלות ופרטים נוספים אל תהססו ליצור קשר עם שירות לקוחות.